Wel of geen begrotingssteun Rwanda?

Woensdag 8 december

In navolging van Nederland moet ook België stoppen met de begrotingssteun, zo vindt voormalig senator Els Schelfhout. Zij vindt dat budgetsteun betekent dat België medeverantwoordelijk is voor: '(...) de opbouw van een totalitaire staat die mensenrechten systematisch schendt' Net als het Nederlandse Tweede Kamerlid Joel Voordewind (CU) bekritiseert ook Schelfhout  het justitieel systeem in Rwanda: 'Laten we ophouden met het bouwen van gevangenissen waar oppositieleiders als Victoire Ingabire (...) worden opgesloten.' Of België ook daadwerkelijk de steun opschort is de vraag, Voorlopig  lijkt Nederland alleen te staan. De EU wil Rwanda financiële steun blijven geven, omdat op die manier nog enige invloed uitgeoefend kan worden, zo is de gedachte. Nederland was die mening ook toegedaan, maar vond de tijd rijp voor een duidelijk signaal. 

7 december

Gisteren was ook het debat over de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. Zowel minsiter Rosenthal als de verantwoordelijke staatssecretaris Ben Knapen waren aanwezig. 'Jammer dat deze dubbele inzet zich niet uit in geld', zo merkte van der Staaij (GPV) fijntjes op. De oppositie verzette zich vooral fel tegen bezuinigingen op de bestrijding van HIV/Aids en hulpverleningsorganisaties. Zelfs het CDA had felle kritiek op bezuinigingen op de hulporganisaties. 'Dit is de bijl aan de wortels', aldus Kathleen Ferrier. Knapen leek niet onder de indruk van alle kritiek. Later vandaag meer!


Dinsdag 7 december Minister Uri Rosenthal en staatssecretaris Ben Knapen kwamen gister tijdens het debat over de begroting van Ontwikkelingssamenwerking, met een brief over de situatie in Rwanda. Daarin zegt het kabinet toe de reeds opgeschorte algemene begrotingssteun opgeschort te houden. Over de reden zijn ze klip en klaar: steun wordt onthouden omdat 'naar onze mening in Rwanda de vrijheid van meningsuiting en de politieke ruimte nog onvoldoende gewaarborgd is om het verstrekken van algemene begrotingssteun te rechtvaardigen.' De brief laat zich niet uit over sectorale steun aan bijvoorbeeld het juridische systeem in Rwanda. Op die sectorale steun was kritiek omdat justitie in Rwanda politiek afhankelijk is. Nederland geeft veel geld aan deze sector. Ook steunde Nederland financieel de bouw van een gevangenis, waar vervolgens de oppositie in wordt vastgezet. Gisteren diende Joel Voordewind  (CU) een motie in waarin hij vroeg om het stopzetten van deze sectorale steun. Volgende week wordt duidelijk of de motie wordt gehonoreerd. 

In de brief pleiten minister en staatssecretaris ook voor snelle actie als reactie op het VN-mapping rapport waarin president Paul Kagame in bedekte termen van genocide wordt beschuldigd in Oost Congo.