Overijverige ambtenaar

Woensdag 17 september 2014

Soms moet je iets meerdere keren lezen. Met de kennis van nu komen rapporten van toen in een heel ander daglicht te staan, zeg maar. In februari 2010 hield ik me nog niet bezig met Rwandezen die van genocide werden beschuldigd. Ik was druk met de aanloop van de presidentsverkiezingen die later in augustus werden gehouden en de belevenissen van Victoire Ingabire die net in Rwanda was aangekomen en nog dacht dat ze mee kon doen met die verkiezingen.

In Nederland waren er echter al heel wat mensen die zich wel met de 1F-files bezighielden. De IND was net een paar maanden bezig met het doorzoeken van alle dossiers.

Een overijverige (niet IND) ambtenaar schreef -februari 2010- een pleidooi aan het Europese Hof over de eerlijke en transparante rechtspraak en de luxe gevangenis die mensen die werden uitgeleverd, konden verwachten. Ze schreef er niet bij, dat dit niet gold voor mensen die worden UITGEZET. 

Nederland had veel ervaring met het justitiële systeem sinds 1994 schreef ze en er gingen veel onderzoekteams naar Rwanda, die alle mogelijke hulp van de overheid kregen.  'We hebben zelfs een speciaal team voor oorlogsmisdaden bij het openbaar ministerie en de landelijke politie', zo babbelde ze opgewekt in haar brief. 

Ze prijst onszelf verder de markt in door te zeggen dat er binnen onze grenzen een BEHOORLIJK aantal Rwandezen is met een SUBSTANTIELE indicatie, dat ze betrokken waren bij de genocide, vaak op HOOG NIVEAU.

De ambtenaar schrijft dit, terwijl de eerste onderzoeken nog maar net zijn gestart en de eerste individuele ambtsberichten in de maak zijn. Ze heeft dus helemaal geen SUBSTANTIELE bewijzen en ze weet dus helemaal niet of het om een BEHOORLIJK aantal gaat en al helemaal niet of het op HOOG NIVEAU was. Tenzij ze meer wist dan de IND en de afdeling 1F bij Buitenlandse Zaken.

Deze ambtenaar wil zo graag dat alle Rwandezen waar ook ter wereld worden teruggestuurd naar Rwanda, dat ze aan het fantaseren en speculeren slaat. Mede dankzij haar betoog vond het Europese Hof dat de Rwandees Sylvère Ahorugeze teruggestuurd kon worden naar Rwanda en vinden rechters in Nederland door deze uitspraak dat verdachte Rwandezen een eerlijk proces wacht en een verblijf in een luxe gevangenis. 

De ambtenaar zelf is zich van geen kwaad bewust. Ik raad haar zeer aan het boek te lezen van Hannah Arendt over Eichmann: De banaliteit van het kwaad.