De financiën van Free Press Unlimited


De jaarverslagen van FPU zijn globaal. Daaruit kan niet worden opgemaakt welke projecten lopen en wat ze kosten. Ook is niet inzichtelijk wat valt onder ‘organizations objective’. Voor dit artikel heb ik gevraagd om begrotingen en jaarrekeningen vanaf 2014, toen het project geheel zelfstandig werd. Die overzichten waren niet voorhanden. De boekhouder heeft voor mij de financiële zaken op papier gezet28. Ook de directie van Radio Tamazuj kreeg tot het voorjaar van 2018 geen volledig inzicht in de financiën van het radiostation, zeggen Van Oudenaren, Johnson en de huidige boekhouder van Radio Tamazuj. Uit het overzicht blijkt dat Radio Tamazuj jaarlijks zo’n 1 miljoen euro kost en dat het overgrote deel betaald wordt door de Nederlandse ambassade in Zuid-Soedan. Tussen 2014 en 2017 heeft FPU zelf ook bijgedragen, omdat de fondsen ontoereikend waren. Free Press Unlimited ontving in 2017 ongeveer 14 miljoen euro. Het leeuwendeel is afkomstig van de overheid. In het jaarverslag staat niet welke overheid het betreft.