Catalaanse reis van Lin Muyizere, januari 2016

Mijn reis naar Manresa en Figueres in Catalonië

Door Lin Muyizere, echtgenoot van Victoire Ingabire Umuhoza

Op 22 en 23 januari 2016 was ik in Catalonië, op uitnodiging van INSHUTI (Vrienden van het Grote Merengebied), de Solidariteitsraad van de gemeente Manresa, de organisatie GEES en de gemeente Figueres.

Mijn bezoek had drie doelen:

1.     Een onderhoud met de secretaris generaal van de Internationale Prijs van Catalonië;

2.     Een onderhoud met de delegatie van de Prijs van de Orde van Advocaten van Catalonië;

3.     De presentatie van het boek ‘Tussen de vier muren van 1930’ van Victoire Ingabire aan de gemeente Manresa en de gemeente Figueres.

Het onderhoud met de secretaris generaal van de Internationale Prijs van Catalonië.

Het is zaterdag 22 januari, 11.30 uur als ik samen met Joséfina Farrés (INSHUTI) en de advocaat Jordi Palou-Loverdos (Directeur van het Democratische Monument van Catalonië), een ontmoeting heb met Teresa Sala, de secretaris generaal van de Internationale Prijs van Catalonië. Mijn vrouw Victoire Ingabire is een van de kandidaten voor deze prijs.

Teresa Sala legt ons de inschrijvingsprocedure uit voor de prijs en de richtlijnen voor de jury. Daarna krijg ik de kans om te vertellen wat mijn vrouw doet voor Rwanda en hoe zij een steun is voor haar familie, ook al zit zij gevangen.

Het onderhoud vond ik zeer verrijkend en vruchtbaar. Volgens de uitleg van Teresa Sala en de richtlijnen van de jury, zou mijn vrouw in aanmerking kunnen komen voor de prijs.

http://web.gencat.cat/ca/generalitat/premis/pic/jurat/

 

 

 

Het onderhoud met de delegatie van de Prijs van de Orde van Advocaten van Catalonië

Dit onderhoud vond plaats met vertegenwoordigers van de Orde van Advocaten, te weten Imma Sné, secretaris van de Orde en voorzitter van de Orde van Advocaten van Catalonië, mr. Oriol Rusca (Deken van Barcelona) en Charles Mc Gragh, Raad Rechten van de Mens en Deken van Girona.

Bij het onderhoud waren eveneens aanwezig Josefina Farrés (INSHUTI), en mr. Jordi Palou Loverdos.

Ook bij deze ontmoeting kreeg ik de gelegenheid te vertellen over de politieke activiteiten van mijn vrouw, haar betrokkenheid, haar gevangenschap, de rol van haar partij FDU-Inkingi, de positie van de Rwandese gemeenschap en de situatie van haar familie.

Natuurlijk maakte ik van de gelegenheid gebruik om het boek van mijn vrouw aan te bieden.

http://www.cicac.cat/2015/07/el-programa-30-minuts-de-tv3-ladvocat-jordi-palou-loverdos-leconomista-historiador-libanes-georges-corm-premis-valor-de-ladvocacia/

 

Bijeenkomst in de gemeente Manresa en de presentatie van het boek ‘Tussen vier muren van 1930’ van Victoire Ingabire aan de gemeente Manresa

In de gemeente Manresa kreeg ik voorafgaand aan de conferentie, de gelegenheid voor een onderhoud achter gesloten deuren met de speciale gezanten van de gemeente, Merce Rosich en Angels Santolària. Zij werden vergezeld door Rosa Paz en Silvia Garcia, ook van de gemeente Manresa. Daarnaast waren mijn vrienden van ISHUTI bij dit onderhoud aanwezig.

Manresa is zeer betrokken bij het Grote Merengebied in Afrika. Het Huis van de Vrede in deze gemeente, draagt de naam van de verpleegster Dlors Sierra, zij vond in 1997 de dood in Rwanda. Ook is Manresa actief in de vervolging van de schuldigen van de moord op negen Spaanse missionarissen, Rwandese slachtoffers en slachtoffers van het Grote Merengebied.

Na de bijeenkomst had ik een interview met de lokale radio Regio-7. Het interview werd op 24 januari 2016 uitgezonden.

Daarna begon de conferentie. Mr Jordi Palou en mevrouw Merce Rosich spraken over de vergeten conflicten en deden een oproep zodat het recht alsnog zou zegevieren.

Vervolgens was het mijn beurt om te vertellen over de situatie in Rwanda en de gevangenschap van mijn vrouw. Daarna kon ik het boek van mijn vrouw ‘Tussen de muren van 1930’ aanbieden. Er waren veel Catalanen in de zaal en mr. Joan Casòliva vertaalde.

De conferentie werd afgesloten door een discussie met het publiek.

Mijn speciale dank gaat uit naar de leerlingen van de school Dominiques-FEDAC; zij zongen aan het einde van de conferentie over de rechten van de mens.

https://casaflorsirera.wordpress.com/

 

 

 

Bijeenkomst in het stadhuis van Figueres

Naast de gemeente Manresa, had ik ook in de stad Figueres een bijeenkomst. Ik ging ernaartoe met mr. Jordi Palou. Mevrouw Imma Parada (GEES) heette ons welkom als vertegenwoordiger van de burgemeester. Wij werden gepresenteerd aan een groot publiek, waaronder veel journalisten.

Na speeches van Imma Prada en mr. Jordi Palou, mocht ik het woord voeren. Ik bedankte iedereen voor het warme welkom. Ik presenteerde het boek van mijn vrouw en sprak over de huidige situatie in Rwanda.

Na de bijeenkomst had ik een interview met de lokale pers. Daarna reisde ik weer af naar het vliegveld van Barcelona.

 

 

Actuele situatie van Rwanda

1.    Repressie en criminaliteit

Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen: Rwanda is geen land als alle andere. Het is een land waar de repressie en de criminaliteit op hun hoogtepunt zijn. De verantwoordelijken? President Paul Kagame en zijn staatspartij FPR. Zij zijn sinds 1994 aan de macht.

Elke Rwandees, hetzij in Rwanda zelf, of in het buitenland, is bang voor deze president en zijn partij. Ze zijn bang in de gevangenis terecht te komen of gedood te worden en vluchten daarom naar het buitenland.

In Rwanda hebben elke ‘tien huishoudens’ twee permanente controleurs. Elk gezin moet beschikken over een schrift waarin de controles worden aangetekend. U kunt zich voorstellen tot welke repressie dit leidt.

Iedereen is verplicht om kritiekloos de lijn van staatspartij FPR te volgen. Wie dat niet doet krijgt te maken met dreigementen, verdwijningen, psychische of lichamelijke marteling, gevangenschap of een aanslag. De FPR is schuldig aan veel misdaden.

Daarnaast worden critici beschuldigd van genocide of genocide –ideologie. De gerechtshoven staan klaar om de beschuldigingen te bevestigen met gefabriceerde bewijzen ten einde president Kagame en zijn partij tevreden te stellen.

Zie hier de basis van de angst van het Rwandese volk.

 

De gevangenneming van mijn vrouw Victoire Ingabire

Toen mijn vrouw in januari 2010 voet zette op Rwandese bodem, sprak zij over verzoening, gebaseerd op de waarheid en niet op de afgedwongen waarheid van staatspartij FPR (Front Patriotique Rwandais).

Wie praat over de waarheid in Rwanda, kan niet anders dan wijzen naar de schuldigen, waaronder de ook staatspartij FPR.

De FPR heeft ervoor gekozen nadat zij aan de macht kwam, om een stevige propaganda te voeren in de media, in de politiek en in de diplomatie om haar rol tijdens de genocide te verhullen. Het is daarom dat het einde van de genocide en de ontwikkeling van Rwanda de enige thema’s zijn waarover met de internationale gemeenschap wordt gesproken. Op deze manier onttrekt Rwanda zich aan de stem van de democratie.

De FPR vindt dat de misdaden die zij pleegde tijdens en na de genocide zijn gerechtvaardigd omdat zij vochten voor de vrijheid en de rechten van de mens. Maar zoals monseigneur Desmond Tutu van het ANC zegt: strijden voor de vrijheid rechtvaardigt niet misdaden tegen de menselijkheid.

Met haar project ‘Verzoening op basis van de Waarheid’ en haar aandringen op een nationale dialoog zodat alsnog de schuldigen gestraft kunnen worden, werd mijn vrouw een pijnlijke naald in de hand van Kagame en zijn partij FPR; vandaar dat zij werd gearresteerd en nog steeds in de gevangenis zit.

Waarom schreef Ingabire haar boek ‘Tussen de vier muren van 1930’?

In haar boek dat onlangs werd gepubliceerd, wilde Victoire de Rwandezen –waar ook ter wereld- wakker schudden. Het is een oproep de angst achter zich te laten en de strijd aan te gaan tegen de repressie die zwaar op ieder drukt.

Het is een oproep om de stilte te doorbreken en ‘nee’ te zeggen tegen de leugenachtige propaganda van de FPR en president Kagame. Het is ook een oproep aan de internationale gemeenschap en landen als Spanje om ons te helpen met een justitieel systeem van kwaliteit en zorgvuldig samen te werken voor een echte verzoening van het Rwandese volk.

Vraag om steun voor haar proces bij het Afrikaanse Hof voor de rechten van de mens

Op 4 maart 2016 vindt de eerste zitting plaats van het beroep van mijn vrouw en uw vriendin bij het Afrikaanse Hof voor de rechten van de mens. Ik vraag u, zoals u altijd al doet, om steun bij het doorlopen van dit traject, zowel financieel als moreel.

Om een en ander in goede banen te leiden, is het beste om het geld te storten op de rekening van de Fondation Victoire pour la paix et la Démocratie, in Brussel.

Mijn bijzondere dank aan u allen

Lin Muyizere

Met dank aan iedereen die mijn reis en verblijf in Barcelona mogelijk maakte:

De organisatie INSHUTI van Manresa, met name Madame Josefina Farrés,

De organisatie GEES van Figueres, met name Madame Imma Parada,

Het Democratische Monument van Catalonië, met name mr. Jordi Palou-Loverdos,

De Orde van Advocaten van Catalonië,

De secretaris-generaal van de Internationale Prijs van Catalonië

De directie en de leerlingen van de school Dominique-FEDAC uit Manresa

De gemeente Manresa

De gemeente Figueres

De bewoners en journalisten van Manresa en Figueres

 

Opgetekend in Zevenhuizen, 3 februari 2016 door

Lin Muyizere, echtgenoot van Victoire Ingabire Umuhoza