IND maakt meer dan 140 fouten in 36 pagina's

IND maakt meer dan 140 fouten in 36 pagina's

Een Rwandees (hij wil graag anoniem blijven) heeft al weer jarenlang de Nederlandse nationaliteit. Maar als het aan de IND had gelegen dan was hij als genocidair uit ons landje geknikkerd. De beschikking van 36 kantjes waarin hij van genocide werd beschuldigd, bevatte meer dan 140 fouten, zo telde Joost Brouwer van de voormalige asielzoekerssteungroep Hartekreten in Wageningen. Hij stuurde me de fouten toe. Ik noem ze per categorie.

1. Aantoonbare onjuistheden die als waarheid werden gepresenteerd;

2. Selectief, onjuist, of onterecht NIET citeren uit ambtsberichten;

3. Bronnen onvolledig citeren, waardoor het lijkt alsof de auteur van die bron zelf iets heeft vastgesteld, terwijl hij eigenlijk een andere bron citeert;

4. Gunstige informatie en positieve bronnen negeren;

5. Conclusies trekken die nergens op gebaseerd zijn;

6. Passages van hoorzittingen weglaten die gunstig zijn voor de beschuldigde;

7. Onjuist, onvolledig of ten onrechte NIET citeren uit de hoorzittingen;

8. Stemmingmakerij door middel van niet onderbouwde beweringen en suggestieve opmerkingen;

9. Het weglaten van citaten bij voetnoten, waardoor het net lijkt alsof het om drie onafhankelijke getuigen gaat, terwijl het in werkelijkheid ging om twee bronnen die naar een derde verwezen en de derde had het van horen zeggen en was dus geen ooggetuige.

De IND is partijdig en bevooroordeeld, zo oordeelde ook de Nationale Ombudsman al in 2007.